Rușii lipoveni tulceni au adus și ei jertfa de sânge pentru libertatea noastră. Soldatul Gavrilov Corneliu la cei 20 de ani a căzut la datorie în zilele Revoluției fiind ridicat postmortem la gradul de sublocotenent.
Comunitatea Rușilor Lipoveni din Tulcea a omagiat cum se cuvine memoria martirului nostru. Comitetul comunității în frunte cu președintele Andrian Ampleev a paticipat la manifestarea solemnă de la Monumentul eroului aflat în preajma Catedralei orașului „Sf. Nicolae”, depunând o coroană de flori venerând astfel eroul nostru. Apoi, la mormântul eroului din Cimitirul orașului a avut loc o slujbă de pomenire susținută de preotul paroh al Bisericii „Înălțarea Domnului” Ilie Oprea. În prezența oficialităților și a etnicilor noștri cu pioșenie au fost rememorate faptele de vitejie ale eroului nostru, cinstindu-i jertfa tinereții sale.

22-ого декабря 2017 г. вся страна оказала почтение павшим героям в страшных событиях в декабре 1989 г.
И русские липовани г. Тульчи принесли свою кровавую жертву нашей свободе. Солдат Гаврилов Корнелиу в своих 20 лет пал героически в дни Революции, а после его смерти его записали в чин младшего лейтенанта.
Община Русских Липован г.Тульчи почтила память нашего героя. Комитет общины во главе с его председателем Андрианом Амплеевым принял участие на торжественном мероприятии у Памятника героя около Храма Святого Николая, возлогая с глубоким уважением винок. Потом на городском кладбище у могилы героя священник, служивший в храме „Вознесения Христого” Илья Опря, отслужил поминание умершего. Перед официальными присутствующими лицами и нашими староверами с благочестивостью были перессказаны его героические подвиги, осозновая его юношескую жертву.
ЦАРСТВО ЕМУ НЕБЕСНОЕ!