Pe 18 noiembrie 2018, în cadrul Comunității Rușilor Lipoveni din Tulcea, prin grija și atenta pregătire a vicepreședintelui comunității, doamna prof. Natalia Neumann, a fost organizat un program artistic dedicat Centenarului Marii Uniri.
Cu toții știm că luna noiembrie are o semnificație profundă pentru dobrogeni și asta pentru că toți locuitorii acestor meleaguri s-au bucurat de alipirea Dobrogei de Patria mamă în urmă cu 140 de ani (14 noiembrie 1878).
Urmează luna decembrie, când iată că, în acest an, vom sărbători 100 de ani de când s-au alipit toate provinciile, cu jertfe de sânge și atât de mari sacrificii umane.
Ne rămâne datoria de a comemora ceea ce eroii noștri au izbândit și înfăptuit, să luptăm pentru păstrarea tradițiilor noastre, limba și datina strămoșească.
Mulțumim prentru prezență invitaților noștri de seamă, primarul urbei noastre – domnul ing. Hogea Constantin și doamna dr. Iuliana Titov – șef serviciu la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Tulcea, care, alături de domnul deputat Andrian Ampleev – președintele Comunității Rușilor Lipoveni din Tulcea și doamna prof. Natalia Neumann, au susținut scurte alocuțiuni în cinstea acestui eveniment.
La mulți ani, România!