* În data de 5 mai 2018, Comunitatea Rușilor Lipoveni din Tulcea a avut onoarea să fie gazda primitoare pentru o delegație a veteranilor din Rusia care au luptat împotriva fascismului în Marele război de apărare a patriei. Delegația compusă din patru oaspeți din Rusia însoțită de președintele Comunității Rușilor Lipoveni din România Silviu Feodor, d-l pof. Feodor Chirilă cu d-na prof. Ana MIron și un reprezentant al Ambasadei Federației Ruse a depus flori pe mormintele ostașilor sovietici căzuți la datorie pe pământul Dobrogei de Nord.
Sosind la comunitatea noastră, oaspeții au fost impresionați de modul în care CRL din Tulcea a marcat Ziua Victoriei. In foaierul Centrului Cultural au vizionat o amplă expoziție închinată Zilei de 9 Mai. Toate materialele expuse – cărți, albume de artă, pliante, discuri, cd-uri, publicații, afișe – ce aparțin fondului bibliotecii centrului, împreună cu lumina candelelor ce pâlpâiau printre exponate, au creat o atmosferă profundă de reculegere și de rememorare a eroismului luptătorilor ce au salvat omenirea de fiara fascistă.
Apoi, în jurul unei mese festive, bătrânii veterani (92 și,respectiv, 96 de ani) ne-au povestit despre viața plină de vitejie și tragism trăită pe fronturile de apărare ale orașelor Moscova și Leningrad și până la victoria finală. Pentru că s-a realizat un dialog sincer și interesant, întâlnirea s-a prelungit până seara târziu.
Impresiile frumoase trăite de oaspeți în cadrul comunității noastre au fost consemnate în Cartea de Onoare.
A doua zi, înainte ca distinșii oaspeți să pornească spre alte destinații, au vizitat faleza orașului și bustul poetului Esenin. Despărțirea a fost emoționantă și speranța revederii a fost pe buzele tuturor.

• Comunitatea Rușilor Lipoveni din Tulcea a fost invitată să participe la manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei de 9 Mai. O delegație a comunității noastre, dl. Președinte Andrian Ampleev, prof. Natalia Neumann, prof. Tamara Alistarh și d-na Claudia Ciotic, în prezența oficialităților județului și municipiului Tulcea, a depus o coroană la Monumentul de pe Colnicul Horei ridicat în cinstea alipirii Dobrogei la România.
În aceeași zi, a avut loc o emoționantă manifestare la Cimitirul Eroilor din municipiu, unde-și dorm somnul de veci 100 de ostași sovietici. La Obeliscul ce amintește de jertfa celor căzuți pe câmpul de luptă s-au depus coroane de flori din partea Primăriei Municipiului Tulcea și a CRL Tulcea. Au subliniat semnificația momentului d-l președinte Andrian Ampleev și d-l Primar Constantin Hogea. Un cor al copiilor ce-și desfășoară activitatea în cadrul centrului comunității prin intonarea cântecului „Пусть всегда будет солнце” a adesat celor prezenți mesajul de pace. La solemnitatea evenimentului au participat numeroși membri ai comunității, elevii care studiază lb. rusă maternă în școlile și liceele din Tulcea. Cei mai mici au depus flori pe fiecare piatră funerară, cinstind astfel memoria eroilor.

• În data de 13 mai 2018 ansamblurile comunității noastre „Лодка” și „Молодцы” au fost invitate să participe în comuna Beidaud la Festivalul Internațional al Păstoritului. A fost un adevărat regal folcloric la care, alături de mesageri ai folclorului românesc din toate zonele țării, au participat și artiști ai comunităților bulgare, sârbe, ucrainene, turce, grecești. Cele două ansambluri ale Comunității Rușilor Lipoveni din Tulcea au reușit cu prisosință și talent să facă cunoscut participanților la festival frumusețea cântecului și jocului rușilor lipoveni ce trăiesc în nordul Dobrogei, fapt atestat de cele două Diplome de Excelență primite din partea organizatorilor.
Am plecat de la acest festival cu sentimentul că rușii lipoveni fac parte din marea familie a celor care conviețuiesc în hotarele României și care sărbătoresc cu cinste și demnitate Centenarul țării.