Duminica, 09 decembrie 2018, ora 13.00, la sediul Centrului Cultural „Vicol Ivanov” al CRL-Tulcea va avea loc Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri a Comunității Rușilor Lipoveni din Tulcea.
Candidații pentru funcția de președinte, conform Statutului CRLR, aprobat la Conferința Reprezentaților CRLR din noiembrie 2017, la Fălticeni, jud. Suceava, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
În conf. cu art. 19, alineat 2, punctul b, poate candida la funcția de președinte cel care are cel puțin patru ani de activitate în comunitatea locală, cunoaște limba rusă și are o bună reputație.
Cererea de depunere a candidaturii pentru funcția de președinte sau membru în Comitetul local de conducere va fi însoțită de un CV din care să rezulte activitatea educațională, profesională, precum și activitatea desfășurată în cadrul comunității locale. Documentele vor fi depuse la sediul comunității, str. Victoriei nr.32, Tulcea, în perioada 26 noiembrie-05 decembrie 2018 între orele 17.00 – 19.00.
Pentru funcția de președinte se va depune și o Platformă program.
Au drept de vot membrii activi ai comunității cu cotizația plătită la zi.
Validarea membrilor cu drept de vot se va face înainte de ședința Adunării Generale pe bază de CI.
Comitetul CRL Tulcea